Władysław Bieńkowski (doradztwo prawne)

Radca prawny / wspólnik. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętych inwestycji, w szczególności w zakresie fuzji, przejęć oraz w postępowaniach prywatyzacyjnych.

Doradzając klientom – zarówno tym, dochodzącym swoich należności, jak również poszukującym ochrony przed wierzycielami – prowadzi postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia i windykacji należności, zabezpieczenia należności, a także w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Z sukcesem prowadził sprawy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz związane z instrumentami finansowymi. Uczestniczył m.in. w procesie prywatyzacji, przekształcenia i fuzji jednej z najistotniejszych dla polskiej gospodarki hut stali, czy w procesie prywatyzacji i przejęcia polskich stoczni.

Ma wieloletnie doświadczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, wynikające z prowadzenia licznych złożonych spraw w imieniu przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki, przemysłu i infrastruktury. Związany z kancelarią LSW związany od 2000 r.

Specjalizacje: restrukturyzacja/upadłość/likwidacja; zielona energia i ochrona środowiska; prawo morskie i porty; finansowanie przedsięwzięć; fuzje i przejęcia.