Jarek Dudko (doradztwo biznesowe)

Jarek współpracuje z akceleratorami w Polsce i zagranicą wspierając scouting, ocenę oraz mentoring zespołów w programach takich jak: Google for Startups, Poland Prize i Scale Up.

Jego doświadczenie to praca jako makler w Warszawie i Londynie oraz od kilku lat jako broker innowacji. Zwykle łączy innowacyjnych przedsiębiorców z inwestorami, buduje zespoły oraz przeprowadza internacjonalizacje.

Specjalizacje: broker innowacji, wspiera startupy w akceleratorach głównie w obszarach biznes modelu, finansowania, budowania zespołu oraz internacjonalizacji.