Dr Artur Kwaśniewski, ekspert biznesowo-technologiczny, posiada doktorat z ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego i magisterium z matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem międzynarodowe studia MBA, studia podyplomowe z zarządzania agrobiznesem i psychologii biznesu dla menedżerów, oraz program Mikroekonomika Konkurencyjności opracowany przez Harvard Business School. Zdał egzamin pozwalający mu na pełnienie funkcji członka rad nadzorczych i zarządów w spółkach państwowych wymagany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Obecnie jest Kierownikiem Działu Analiz Biznesowych w Centrum Rozwoju Biznesu w Instytucie Innowacji i Technologii w Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Menedżerem Klastra Polskie Technologie Bazaltowe. Odpowiada za efektywną komercjalizację produktów i usług bazujących na wiedzy. Dr Artur Kwaśniewski zajmował kluczowe stanowiska związane z zarządzaniem zespołami, innowacjami, technologią i finansami min. w Orange S.A. i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach i programach kierowniczych organizowanych przez wiodące firmy konsultingowe oraz wyjazdach studyjnych do innowacyjnych zagranicznych przedsiębiorstw. Był również konsultantem oraz współwłaścicielem w firmach konsultingowych. Zdobył praktyczne doświadczenie min. w przygotowaniu inwestycji, komercjalizacji i wdrażaniu innowacji.