Jan Starybrat (doradztwo prawne)

Prawnik (Associate) w Hogan Lovells od września 2014 r. Wcześniej współpracował z kilkoma polskimi i międzynarodowymi kancelariami z siedzibą w Krakowie i Warszawie.

Od początku swojej obecności w Departamencie Podatkowym kancelarii Hogan Lovells, Jan Starybrat brał udział w licznych projektach, których celem było wprowadzenia efektywnych podatkowo rozwiązań dla polskich oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Poza prawem podatkowym, interesuje się także prawem handlowym oraz arbitrażem gospodarczym. Odnosił sukcesy w konkursach o tematyce prawnopodatkowej oraz konkursach arbitrażowych.

W trakcie swojej pracy skupia się na doradzaniu podmiotom gospodarczym w zakresie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Doradza także w procesie wprowadzania struktur optymalizacyjnych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora private equity, w szczególności w zakresie kwestii podatkowych związanych z transakcjami na rynkach finansowym i nieruchomości.

Jest adwokatem od 2019 r.

Specjalizacje: Prawo korporacyjne, Podatki